PRIVACY POLICY

Laatste update: 18.08.2022

Deze website is eigendom van vzw KVABB - CRECCB asbl

Koninklijke Vereniging van accountants en belastingadviseurs van België vzw

Contactgegevens: Ludo Van den Bossche

Adres maatschappelijk zetel: Bischoffsheimlaan 33, 1000 BRUSSEL

Telefoon: 0900 10 465 (meer info)

E-mail: info@kvabb.org

Ondernemingsnummer: BE 0408.783.437

RPR:  nihil

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen): nihil

vzw KVABB - CRECCB asbl hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, vzw KVABB - CRECCB asbl – Bischoffsheimlaan 33, 1000 BRUSSEL respecteert de wet op van 24.05.2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR - General Data Protection Regulation).

Koninklijke Vereniging voor Accountants en Belastingadviseurs van België vzw (“KVABB”) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan de KVABB. Tijdens uw interactie met de KVABB kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Wij wensen te benadrukken dat daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, wij dit doen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24.05.2016 (hierna de ‘AVG’) in het kader van de GDPR-Wetgeving. (General Data Protection Regulation).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw KVABB - CRECCB asbl, Bisshoffsheimlaan 33, 1000 BRUSSEL, info@kvabb.org, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot vzw KVABB - CRECCB asbl, Bischoffsheimlaan 33, 1000 BRUSSEL, info@kvabb.org.

In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

We nodigen u vriendelijk deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.
Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met KVABB via info@kvabb.org.

vzw KVABB - CRECCB asbl kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de KVABB, die moet beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de KVABB het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, en dus ook verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, kan u terecht bij:
Koninklijke Vereniging voor Accountants en Belastingadviseurs van België VZW (KVABB vzw)

Bischoffsheimlaan 33 , 1000 Brussel, Ondernemingsnummer: BE 0408 783 437, Tel. 0900 10 465


2. Persoonsgegevens en doel van de verwerking van die gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

1.      Bij uw lidmaatschap of deelname aan opleidingen worden er een aantal gegevens opgevraagd voor diverse doeleinden. Het gaat concreet om:

 • Uw persoonlijke contactgegevens

 • Naam en voornaam

 • Aanspreektitel

 • Adresgegevens

 • Bankrekeningnummer

 • Ondernemingsnummer

 • Telefoon en/of gsm-nummer

 • Communicatievoorkeur

 • Taalvoorkeur

 • E-mailadres en facturatie-e-mailadres

 • Nationaal nummer

 • Uw ITAA-nummer

 • IP-adres

2.       Gegevens over uw deelname aan opleidingen, interesse voor enquêtes, nieuwsbrieven, andere ledenvoordelen, ...

3.      De KVABB verwerkt uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat en afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in Deel 7.


Doel van de verwerking

De KVABB verzamelt uw persoonsgegevens:

 • om u als lid of deelnemer aan de opleidingen onze dienstverlening te kunnen aanbieden

 • om u op de hoogte te houden van de activiteiten die wij organiseren;

 • om u te informeren via nieuwsbrieven of andere communicatiekanalen;

 • om een correcte facturatie-policy te kunnen voeren

 • voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst. Wanneer u een overeenkomst sluit voor een lidmaatschap bij de KVABB verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor de correcte en vlotte uitvoering van de overeenkomst, zoals voor facturatie, ledenvoordelen, informatieverstrekking... U aanvaardt dat bepaalde persoonsgegevens dus automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
  Zonder die gegevens kan KVABB de overeenkomst niet uitvoeren. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog maximaal twee jaar bijgehouden worden.
  Dankzij uw persoonsgegevens kunnen wij u bovendien via elektronische weg enquêtes en algemene informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
  Als u geen mailings over publiciteit of enquêtes van ons wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven door de instructies te volgen die bij elke mailing wordt vermeld, te volgen.

 • om een wettelijke verplichting na te komen zoals het bijhouden van een ledenregister in kader van de vzw-wetgeving.

3. Bewaartermijn van uw gegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is  door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart de KVABB uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

4. Bezoek van onze website

Het gebruik van “cookies”

Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Zij dienen enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker, zij vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een ‘machine’ identificeren.

‘Noodzakelijke cookies’: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies’: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies’: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies’: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Bijvoorbeeld cookies van Facebook & Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ook heeft u eerst uw toestemming gegeven via de daarvoor voorziene pop-up. Zo niet, dan zullen niet-noodzakelijke cookies niet geactiveerd worden bij uw bezoek.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Informatie via de website
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de doelstellingen die  hierboven zijn beschreven.

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand.

5. Prospectie

De KVABB kan op grond van haar gerechtvaardigd belang om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken of haar activiteiten te ontplooien gegevens van klanten of van personen die op een andere manier in contact komen met KVABB, prospecteren.  Voor het overige sturen wij deze gegevens uitsluitend door naar verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer. 
Wij houden deze gegevens in principe gedurende 5 jaar bij, behalve indien het gegevens betreft die onze organisatie verwerkt in het kader van een doeleinde waarvoor we verplicht zijn om die gegevens langer bij te houden.
U kan ten allen tijde gebruik maken van uw recht op bezwaar tegen deze verwerking. Dat recht kan uitgeoefend worden door dit eenvoudig te laten weten via info@kvabb.org, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in deel 7.


6. Mailings

E-mails van u naar ons
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt (bijv, vragen over uw lidmaatschap, vragen in verband met uw attest, vragen over webinars..), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens daaraan koppelen, indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en op uw vraag te antwoorden.
Helaas is het mogelijk dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden door buitenstaanders. Daarom moeten we er samen naar streven de informatie te beperken.

E-mails van ons naar u
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over onze diensten, zoals ledenvoordelen, extra webinars, informatieverstrekking via nieuwsbrieven, ...
U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in deel 7.

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

- Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken (zoals het verzoek om een overzicht te krijgen van de instanties die uw gegevens via KVABB ontvangen).

- Recht van verbetering, verwijdering en beperking (van de verwerking): u bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de KVABB. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht van verzet: u beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

- Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen, mocht de verwerking door de KVABB berusten op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

- Recht van intrekking van de toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@kvabb.org, per post naar KVABB, Bischoffsheimlaan 33, te 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.


8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De KVABB heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving, die niet toegankelijk is voor het publiek, maar alleen voor de werknemers en bestuurders van de KVABB.

In geen geval kan de KVABB aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

9. Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

KVABB stelt alles in het werk om de persoonsgegevens, die wij verwerken, te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal KVABB u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.


10. Doorgifte aan derden

Algemene regel: KVABB geeft nooit uw persoonsgegevens door aan derden.

De KVABB streeft ernaar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.
De KVABB zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen van haar diensten en voor de optimalisering daarvan.
In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy policy. 
Onze werknemers hebben tot slot ook toegang hebben tot de persoonsgegevens. De toegang wordt enkel toegestaan, indien nodig voor de beschreven doeleinden en enkel in de mate dat de betrokken werknemers gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.


11. Klachten

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, die u kan bereiken in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

12. Wijziging Privacy policy

De KVABB kan haar Privacy policy wijzigen. Van deze aanpassing zal aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14.04.2022.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

vzw KVABB - CRECCB asbl

Maatschappelijke zetel: Bischoffsheimlaan 33 - 1000 BRUSSEL

Kantoor Gent: Maurice Verdoncklaan 57 - 9050 GENTBRUGGE

Tel: 0900 10 465 (meer info)

info@kvabb.org of via het contactformulier op de website:

https://bib.kvabb.org/nl/contact

http://www.kvabb.org/nl/Contact.aspx