Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te optimaliseren.
Meer informatie

Mijn account

Artikels & Nieuwsbrieven

KVABB NEWS - nr. 18.2023 - 22.11.2023 - Uitvoering van BTW Richtlijn 2022-542

Tenuitvoerlegging van richtlijn 2022/542 betreffende virtuele evenementen en de door de raad van ministers goedgekeurde margeregeling voor de levering van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten Op 17 november 2023 keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed betreffende de omzetting van het tweede deel van de Europese richtlijn (EU) 2022/542. Deze richtlijn bevat een beperkt aantal bepalingen die moeten worden omgezet met betrekking tot de btw-tarieven. Deze richtlijn bevat een beperkt aantal om te zetten bepalingen betreffende btw-tarieven.

November 22nd, 2023

KVABB NEWS - nr. 17.2023 - 14.11.2023 - Eenvoudige of dubbele boekhouding - Inkomensgrens

In de wereld van financiën en boekhouding staat de inkomensdrempel van 500.000,00 € centraal als een belangrijke maatstaf voor bedrijven die verplicht zijn een dubbele boekhouding te voeren. Deze drempel vertegenwoordigt een kritisch punt waarop bedrijven, vanwege hun omvang en financiële complexiteit, worden aangespoord om een gedetailleerdere boekhoudkundige aanpak te hanteren.

November 14th, 2023

KVABB NEWS - nr. 14.2023 - 19.10.2023 - Financieringbronnen voor een vzw

Een vereniging zonder winstoogmerk oprichten is relatief eenvoudig: de echte uitdaging bestaat erin haar te doen bloeien en de kosten te dekken. Heel wat vzw’s proberen te werken op basis van hun eigen middelen. Helaas volstaan die niet altijd ... Om te blijven voortbestaan, moeten verenigingen dus vaak een beroep doen op andere financieringsbronnen. Maar welke financieringsbronnen bestaan er? En hoe gaat dit in zijn werk? 

October 19th, 2023

KVABB NEWS - nr. 13.2023 - 11.10.2023 - Auteursrechten

Is de forfaitaire vergoeding die een schrijver van fiscale artikels voor publicatie in een vaktijdschrift ontvangt volledig een roerend inkomen uit auteursrechten? In voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 van 25 juli 2023 spreekt de Dienst Voorafgaande Beslissingen zich voor het eerst uit over de toepassing van het hervormde wettelijke kader voor de belasting van inkomsten uit auteursrechten. De inzet daarbij is voornamelijk of de overdracht van de auteursrechten op de artikels aan het tijdschrift al dan niet gepaard gaat met een geleverde prestatie.

October 11th, 2023

KVABB NEWS - nr. 12.2023 - 21.09.2023

Heeft u als zelfstandige een grote opdracht binnengehaald waarmee je bijna fulltime bezig bent en die u een regelmatige en duurzame bron van inkomsten oplevert? Fantastisch, toch? Op zich geen probleem, tenzij... u het risico loopt als schijnzelfstandige te worden bestempeld en dus als werknemer te worden geherclassificeerd ten opzichte van uw opdrachtgever. En de straffen voor dit soort sociale fraude zijn niet gering...

September 21st, 2023

KVABB NEWS - nr. 11.2023 - 08.09.2023

Met ingang van 1 januari 2024 komt een einde aan de wettelijke regeling om fiscale zonden te regulariseren. Tot en met eind december 2023 kunnen fiscale regularisatieaangiften worden ingediend. Recent publiceerde de administratie een FAQ omtrent modaliteiten voor het indienen van een geldige en tijdige aangifte. Ook de minister sprak zich recent kort uit over de kwestie. Voor wie een regularisatie overweegt of hierover advies wenst in te winnen: nu aan de slag gaan is de boodschap.

September 8th, 2023

Nieuwsbrief KVABB - Nr. 5.2023 - september 2023

Geachte, De recentste nieuwsbrief is er! U kan deze nieuwsbrief hier DOWNLOADEN en lezen. Inhoud van nieuwsbrief 05.2023: Voorwoord - Pagina 02 Ondernemers mogen niet zomaar kansen ontnemen aan de vennootschap die ... - Pagina’s 03 - 04 Tax-update beleggingsfiscaliteit: stand van zaken fiscale hervorming - Pagina’s 05 - 07

August 30th, 2023