Steeds vaker wordt ons de vraag gesteld hoe meerwaarden op bitcoins of andere cryptomunten worden belast. Naargelang de feitelijke omstandigheden zal de meerwaarde vrijgesteld zijn, belast worden als diverse inkomsten of zelfs als beroepsinkomsten. Wij verduidelijken hierna een en ander op basis van gepubliceerde rulings.

Vrijgesteld

De meerwaarde wordt vrijgesteld wanneer zij wordt behaald in de context van een normaal beheer van een privévermogen. Sterke indicaties hiervoor zijn het feit dat de belastingplichtige niet werkt met geleend geld en een buy-and hold strategie hanteert.