Met de wet strafprocesrecht I heeft de Belgische wetgever een nieuw kader voor de verjaring van de strafvordering geïntroduceerd. Er wordt gekozen voor een rechtlijnig systeem, waarbij een eenvoudige basistermijn geldt, zonder stuiting, die stopt met lopen van zodra de zaak aanhangig is bij de vonnisrechter.