De ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake economie’ van 9 februari 2024 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 maart 2024 en in werking getreden op 31 maart 2024) maakt een einde aan de mogelijkheid om aan een consument 500 euro contant te betalen in ruil voor oude metalen.

De preventieve witwaswet luidt voluit: ‘Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’. Naast de omvangrijke bepalingen i.v.m. de voorkoming van witwassen bevat de wet essentiële regels over het gebruik van contanten in het handelsverkeer. Professionele deelnemers (verder ‘B’) aan het handelsverkeer dienen zich (in tegenstelling tot niet-professionele deelnemers, verder ‘C’) aan bepaalde regels te houden wanneer zij aan hun leverancier een koopsom contant willen uitbetalen.