U kan de nieuwsbrief HIER lezen

Voorwoord - Pagina 02

Converteerbare obligaties: flexibiliteit troef - Pagina’s 03 - 04

Opstalrecht en ontbinding vennootschap: liquidatiedividend of niet? - Pagina’s 05 - 07

Laattijdige aangiften, belastingverhogingen en aftrekverbod verliezen - Pagina’s 08 - 10

Fiscale weetjes in internationale context. Kijk niet enkel met Belgische bril - Pagina’s 11 - 13

Holdingconstructie en fiscaal misbruik—Cassatie fileert artikel 344 § 1 WIB92 - Pagina’s 14 - 16

Grote veranderingen op til in het aansprakelijkheidslandschap - Pagina’s 17 - 18

Opgepast voor fiscaal misbruik bij afbraak– en heropbouwprojecten - Pagina’s 19 - 21