De nieuwsbrief kan u HIER lezen

Voorwoord- Pagina 02

(Aandeelhouders van) vennootschapsgroepen: Opgelet voor nieuwe regels- Pagina’s 03 - 06

Fraudetermijn: welke inkomsten kunnen nog belast worden?- Pagina’s 07 - 08

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw- Pagina’s 09 - 10

Nieuwe regels onder de kaaimantaks 2.1: consequenties voor passieve belegger - Pagina’s 11 - 14

Het 'flitsfaillissement': een flits naar een nieuwe start- Pagina’s 15 - 17

Voordelen van alle aard: forfaitaire raming versus werkelijke waarde?- Pagina’s 18 - 19

Opleidingen, KMO-portefeuille, Liberform , KVABB-Bibliotheek- Pagina’s 21 - 31